2013 Work No. 2

The White Snake
Debut 2013.08.26
Dramatist Alison Liu
Artistic Director Ren-Jo Wang
Choreographers Lin-lin Yang, Chu-Ying Kum, Wei-Shi Chen, Alisha Chou
Light Designer Mars Kuan
Music Designer Gabby Tsai
Costume Designer Amy Kuo
Work Length 80 mintues